מסר קצר על הפרשה

מסר קצר לשבת נחמו

דבר תורה מאת מרן רבי אשר וייס שליט״א