מסר קצר לראש השנה

מסר קצר לראש השנה תשפ״ג

מסר קצר לראש השנה תשפ״ג מאת מרן הגאון רבי אשר וייס שליט״א