הלכות שביעית שיעור ב' – ביסוד דין שביתת הארץ

שיעורים בהלכות שביעית מאת מרן רבי אשר וייס שליט״א. שיעור ב' – ביסוד דין שביתת הארץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פורסם ספטמבר 14, 2021 - 6:32