הלכות שביעית שיעור ג' – עבודות האסורות והמותרות בשביעית

שיעורים בהלכות שביעית מאת מרן רבי אשר וייס שליט״א. שיעור ג' – עבודות האסורות והמותרות בשביעית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פורסם ספטמבר 14, 2021 - 6:33