מסר קצר לחנוכה

מסר קצר לפרשת מקץ 

דבר תורה לפרשת מקץ מאת מרן רבי אשר וייס שליט״א