מסר קצר על הפרשה

מסר קצר לפרשת ויקהל פקודי  

מסר קצר לפרשת ויקהל-פקודי מאת מרן הגאון רבי אשר וייס שליט״א