פרשת תזריע-מצורע 

מסר קצר לפרשת תזריע-מצורע

מסר קצר לפרשת תזריע-מצורע מאת מרן רבי אשר וייס שליט״א