וידאו | דברי חיזוק 

לקראת ראש השנה תשפ"א 

דברי חיזוק והתעוררות לקראת ראש השנה תשפ"א הבא עלינו לטובה