מסר קצר על הפרשה 

מסר קצר לפרשת ויצא  

מסר קצר מאת מרן הגאון רבי אשר וייס שליט״א