מסר קצר

דבר תורה לחג הסוכות 

דבר תורה לחג הסוכות מאת מרן הגאון רבי אשר וייס שליט״א