עבודת יום הכיפורים – שעיר המשתלח

פורסם ספטמבר 14, 2021 - 8:35