מצות שופר – תקיעה או שמיעה

פורסם ספטמבר 17, 2023 - 4:52