ווארט אויף דער פרשה לשבת ואתחנן

ווארט אויף דער פרשה (יידיש) לפרשת ואתחנו-נחמו מאת הרב אשר וייס שליט״א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פורסם יולי 22, 2021 - 9:15