מסר קצר לשבת חזון

מסר קצר לשבת חזון מאת הרב אשר וייס שליט״א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פורסם יולי 15, 2021 - 10:27