דברי חיזוק והתעוררות לימי חנוכה בעקבות המלחמה בארץ ישראל

דברי חיזוק והתעוררות לימי חנוכה בעקבות המלחמה בארץ ישראל מאת מרן הגאון רבי אשר וייס שליט״א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פורסם דצמבר 7, 2023 - 4:55