הלכות שביעית שיעור לה – שמיטת כספים שיעור ב' – אפקעתא דמלכא

סדרת שיעורים בענייני שביעית מאת מרן הגאון רבי אשר וייס שליט״א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פורסם אוגוסט 18, 2022 - 12:44