הלכות שביעית שיעור ל – מצוות ביעור פירות שביעית חלק ב'

סדרת שיעורים בענייני שביעית מאת מרן הגאון רבי אשר וייס שליט״א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פורסם יוני 15, 2022 - 2:49