הצורך להתחזק בתפילה, בתלמוד תורה, ובאחדות בעקבות המצב בארץ ישראל

פורסם אוקטובר 12, 2023 - 9:03