שיחת חיזוק והתעוררות לרגל פתיחת הזמן

שיחת חיזוק והתעוררות לרגל פתיחת הזמן בעקבות המלחמה הקשה בארץ ישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פורסם אוקטובר 20, 2023 - 10:24