ימים נוראים בעידן הקורונה

קונטרס מנחת אשר – לקט תשובות ופסקי הלכה – שו"ת בענייני ימים הנוראים בעידן הקורונה        (קובץ להורדה)

פורסם ספטמבר 23, 2020 - 7:55