בקשה להקדיש שיעור שבועי

נא למלא את טופס הבקשה להקדיש שיעור שבועי של הרב שליט״א:

הקדשת שיעור שבועי = $1000